Giấy tờ thủ tục chuyển nhượng tên miền vn, tên miền nước ngoài bạn cần phải biết

Cùng BKhost nghiên cứu cách ủy quyền tên miền & thủ tục ủy quyền tên miền công dụng ngay trong bài viết sau bạn nhé!

kỹ năng và kiến thức tổng quan về sự chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền

Các văn bản pháp luật tương quan ủy quyền quyền sử dụng tên miền .VN

Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội;

thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của cục thông báo và media hướng dẫn về ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá;

thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của cục kinh tế tài chính hướng dẫn tiến hành thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hương dẫn tiến hành một vài nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá thể lao lý tại Luật chỉnh sửa, bổ sung một vài điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 & Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật chỉnh sửa, bổ sung một trong những điều của những Luật về thuế & sửa đổi, bổ sung một trong những điều của các Nghị định về thuế;

nhiệm vụ bên chuyển nhượng:

- đảm bảo quyền & quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá nhân chịu ràng buộc của sự việc chuyển nhượng.

- thực hiện các nhiệm vụ thuế tương quan đến chuyển nhượng ủy quyền tên miền theo luật pháp.

nhiệm vụ bên nhận chuyển nhượng:

- đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân lệ thuộc của sự việc ủy quyền.

- Nộp lệ phí ĐK, phí Dịch vụ chuyển nhượng QSD tên miền theo quy định.

Lưu ý: Các bên nhập cuộc chuyển nhượng phải phụ trách nếu việc chuyển nhượng ủy quyền không triển khai được do trong tiến trình chuyển nhượng ủy quyền, tên miền bị tạm ngừng hoặc tịch thu theo một số luật pháp về cai quản và sử dụng tài nguyên Internet của bộ TT&TT.

Quy trình thủ tục chuyển nhượng tên miền không trải qua đấu giá

Bước 1.Các tổ chức triển khai, cá nhân Để ý đến điều kiện kèm theo về tên miền & bên nhận ủy quyền trước khi triển khai giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền ủy quyền, cụ thể:

Bước 2.hoàn thành xong hồ sơ chuyển nhượng theo luật pháp tại khoản 1 Điều 3 chỉ thị số 16/2016/TT-BTTTT .

+ Văn bản ý kiến đề xuất ủy quyền & nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet;

+ Bản khai thông báo ĐK sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng.

Bước 3.Nộp hồ sơ chuyển nhượng tận nơi ĐK đang quản lý tên miền chuyển nhượng ủy quyền.

cách chuyển nhượng tên miền .vn

Bộ thông báo và truyền thông đã phát hành thông tư số 16/2016/TT-BTTT ngày 26/6/2016 hướng dẫn ủy quyền quyền sử dụng tên miền Internet (Chuyển nhượng tên miền) được cấp không thông qua đấu giá (Thông tư số 16/2016/TT-BTTT) có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 15/8/2016 đã chỉ dẫn chi tiết các bước, giấy tờ thủ tục tiến hành ủy quyền tên miền.

Chính thức từ thời điểm ngày 01/06/2017 việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không trải qua đấu giá được tiến hành trải qua các nhà ĐK nơi đang cai trị tên miền.

Các điểm mạnh của việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền:

+ ủy quyền bảo đảm website hoạt động không bị gián đoạn trên hệ thống, không tồn tại không may mất tên miền như việc hủy, đăng ký lại.Các bên nhập cuộc chuyển nhượng được phép chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng công khai.

+ GPKD, CMND của người thay mặt đại diện quy định, CMND của chủ thể tên miền sao y công chứng trong vòng 3 tháng.

Bản khai đăng ký tên miền + CMND chủ thể hoặc CMND người đăng ký sao y công chứng trong khoảng 3 tháng.

Cá nhân: Nếu tổng lệch giá bán hàng, kinh doanh trong thời điểm dương lịch > 100 triệu thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT theo thuế suất 1% & TNCN theo thuế suất 0.5%.Nếu < 100 triệu làm Bản cam đoan là đối tượng người tiêu dùng không hẳn nộp thuế.

Tổ chức: Xuất Hóa đơn giá trị gia tăng của Doanh Nghiệp khi ủy quyền QSD tên miền cho bên mua.(Bên chuyển nhượng ủy quyền xuất VAT cho bên nhận chuyển nhượng, Ghi nội dung: Phí chuyển nhượng cho tên miền….., về giá cả hóa đơn thương lượng giao thương giữa phía 2 bên (hóa đơn photo đóng dấu mộc treo của bên chuyển nhượng)

chuyển nhượng tên miền quốc tế

Theo như quy định, tên miền nước ngoài cũng được coi như một loại sản phẩm & hàng hóa nên hoàn toàn có thể thay đổi chủ chiếm hữu nếu bạn thích.

Làm thế nào để chuyển nhượng tên miền quốc tế chính xác?

Bạn hãy tuân theo các bước như sau:

Xem lại mục luật pháp về tên miền chuyển nhượng được ghi trong HĐ ký kết với nhà cung cấp

sau đó bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận ủy quyền cần thực hiện Hợp Đồng chuyển nhượng ủy quyền hoặc biên bản ủy quyền có đóng dấu với chủ thể Công ty/ tổ chức, đính kèm CMND (sao y bản chính) với chủ thể cá thể, có công chứng chỉ cơ quan tác dụng.